SZKOLENIA WSPINACZKOWE „W SKALE” wiosna – lato 2019r.

KategoriaAktualności
Dodałjczech

– KURSY SKAŁKOWE (przygotowujące do dalszego szkolenia w Tatrach),                  

6 – dniowe, cena: 1200 zł.

I- turnus; 23 – 28 kwietnia,                                                 VIII- turnus; 10 – 15 czerwca,

II- turnus; 30 kwietnia – 5 maja,                                       IX- turnus; 17 – 22 czerwca,

III- turnus; 6 – 11 maja,                                                      X- turnus; 24 – 29 czerwca,

IV- turnus; 13 – 18 maja,                                                   XI- turnus; 1 – 6 lipca,

V- turnus; 20 – 25 maja,                                                    XII- turnus; 8 – 13 lipca,

VI- turnus; 27 maja – 1 czerwca                                      XIII- turnus; 29 lipca – 3 sierpnia,

VII- turnus; 3 – 8 czerwca,                                                XIV- turnus; 5 – 10 sierpnia,

                                                                                                XV- turnus; 12 – 17 sierpnia,

                                                                                                 XVI- turnus; 19 – 24 sierpnia,

                                                                                                 XVII- turnus; 26 – 31 sierpnia

– KURSY SKAŁKOWE, WEEKENDOWE 2 x 3 dni, cena: 1400 zł.

Każdy piątek – sobota – niedziela, od 20 kwietnia.

– OBÓZ dla DZIECI I MŁODZIEŻY w skałkach, 8 – dniowy, cena: 1500 zł.

16 – 23 lipca.

– KURS TATERNICKI, 10 dni szkoleniowych,  cena 3500 zł.

I- turnus; 18 – 29 czerwca,                                       II- turnus; 7 –  19 lipca,

III- turnus; 19 – 30 sierpnia,                                   IV – turnus; 31 sierpnia – 11 września,

V- turnus; 13 – 24 września,

organizator;     SZKOŁA WSPINACZKOWA Haliny i Jacka Czech „W SKALE”

zaprasza: inst. Alpinizmu PZA, trener wspinaczki – Jacek Czech                     

 Info; www.wskale.pl  tel. 602749730, 602776238, mail; wskale.jczech@wp.pl , fb; w skale