szkolenia „W SKALE” 2015 r.

KategoriaAktualności
Dodałjczech

Zapraszamy na kursy wspinaczkowe „W SKALE” 2015 – terminy te są tylko propozycją, realizujemy także szkolenia weekendowe oraz według indywidualnych uzgodnień.

– Kurs skałkowy; 6-dniowy, cena; 800 zł., realizowany na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

16.IV. – 21.IV.  /  20.IV. – 25.IV.  /  27.IV. – 2.V.  /  4.V – 9.V.  /  7.V – 12.V.  / 14.V – 19V.  / 18.V – 23.V/

24.V. – 29.V.  /  1.VI. – 6.VI.  /  11.VI. – 16.VI.  /  18.VI. – 23.VI. /  27.VI – 4.VII  /  6.VII. – 11.VII   /

27.VII. – 1.VIII  /  17.VIII. – 22. VIII.  / 24.VIII. – 29.VIII.  /

– Kurs taternicki; 9 dni wspinaczkowych +1 dzień autoratownictwa, cena; 2500 zł., realizowany      w Tatrach lub ½ w Alpach.

I turnus;  30.V. – 10.VI.

II turnus;  27.VI. – 8.VI.

III turnus;  22.VIII. – 2.IX.

IV turnus;   5.IX. – 16.IX.

– Kurs lodowcowej turystyki wysokogórskiej; 3-dniowy , cena 1500 zł., realizowany w Alpach, terminy według indywidualnych uzgodnień.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ; Halina i Jacek Czech „W SKALE”

WSPINACZKA TO NASZA PASJA – TO NASZ STYL ŻYCIA

tel. 602 749 730 , 602 776 238,     e-mail: wskale.jczech@wp.pl ;      www.wskale.pl