Informacje

Szkoła Wspinaczkowa “W SKALE” prowadzi działalność przez cały rok. Kursy oraz szkolenia organizowane przez szkołę są zgodne z przepisami i zaleceniami Polskiego Związku Alpinizmu.

RODZAJE KURSÓW

  1. Kurs wspinaczkowy na sztucznej ścianie dla początkujących. Celem kursu jest przekazanie jego uczestnikom podstawowych wiadomości o wspinaczce skalnej i najprostszych technikach asekuracyjnych .Kurs obejmuje :

– cykl wykładów pozwalających na zapoznanie się ze sprzętem alpinistycznym, teorią asekuracji i zjazdu oraz wprowadzających w podstawowe zasady treningu,

– zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie.

  1. Kursy wspinaczki skalnej dla początkujących odbywają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Rzędkowicach przy ulicy Wiejskiej 19. Szkolenia organizowane są w okresie od 30 marca do 31 października. Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 4-osobowych, przez doświadczonych instruktorów wspinaczki sportowej lub wysokogórskiej. W trakcie kursu uczestnicy poznają grupy skałek w okolicach Rzędkowic , Podlesic , Mirowa i Skarżyc. Program szkolenia obejmuje naukę różnorodnych technik wspinania, asekuracji, zjazdu i podchodzenia po linie oraz podstaw autoratownictwa. Pod okiem instruktora uczestnicy przechodzą wiele dróg wspinaczkowych z tzw. dolną i górną asekuracją.
  2. W ramach kursu wspinaczki skalnej proponujemy:

– kurs 3-dniowy – ( początek np.: piątek godz. 10.00 , zakończenie : niedziela godz. 16.00 – łączny czas zajęć : 30 godz. ) – na którym uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wspinaczki w skałkach po drogach ubezpieczonych .

– kurs 3-4 dniowy – po kursie wspinaczki na drogach ubezpieczonych – uzupełniający o program związany ze wspinaczką w skałkach na własnej asekuracji i autoratownictwo – przygotowawczy do dalszego szkolenia w Tatrach

kurs 5-dniowy – (początek np.: sobota godz. 10.00, zakończenie: środa godz. 16.00 – łączny czas zajęć: 50 godz.) – na którym uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie i bezpiecznie uprawiać wspinaczkę skałkową oraz otrzymują stosowne świadectwo.

– kurs 6-dniowy – (początek np.: sobota godz. 10.00, zakończenie: czwartek godz. 16.00 łączny czas zajęć: 60 godz.) – obejmujący zakres kursu 5-dniowego i poszerzony o wiadomości związane ze wspinaniem w górach, m.in. podstawy autoratownictwa, niebezpieczeństwa gór, topografii Tatr. Kurs 6-dniowy kończy się sprawdzianem, po którym można uzyskać świadectwo będące jednocześnie skierowaniem na kurs taternictwa.

  1. Kursy rekreacyjne 5- i 6-dniowe, w ramach których proponujemy zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu asekuracji i wspinaczki z górną asekuracją, zjazdów i podchodzenia na linie, terenoznawstwa, a także dla zainteresowanych : kolarstwa terenowego, pływania, windsurfingu, podstaw survivalu , zwiedzanie ruin warowni jurajskich, eksplorację jaskiń.
  2. Kursy na Kartę Taternika w Tatrach według programu PZA.
  3. Kursy i wyjazdy wspinaczkowe w skałki i góry Europy według indywidualnych uzgodnień (M. Blanc , Gerlach) . Wyjazdy latem i zimą.

7. Nauka wspinaczki techniką sztucznych ułatwień – hakówka.

8. Kursy ratownictwa wysokościowego.

9 Kursy do robót na wysokości.

10 Szkolenia i obozy dla dzieci i młodzieży.

11. Szkolenia integracyjne dla firm.

12. Organizacja i sędziowanie zawodów wspinaczkowych.

13. Szkolenia narciarskie

-… oraz inne formy aktywności przestrzenno-wysokościowej.