Kurs lawinowy

Kurs ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do poruszania się w terenie zagrożonym lawinami oraz nabycie umięjętności pomocnych przy samodzielnej akcji ratowniczej w lawinisku.

Zajęcia teoretyczne

  1. Lawiny – informacje podstawowe
  2. Śnieg i jego przeobrażenia.
  3. Czynniki powstawania lawin
  4. Profilaktyka (próby lawinowe, zbieranie informacji o zagrożeniu).
  5. Obsługa elektronicznych detektorów lawinowych i wykorzystywanie ich podczas poszukiwania zasypanych.
  6. Inne urządzenia ratunkowe i poszukiwawcze.

Zajęcia praktyczne

  1. Wykonywanie przekrojów pokrywy śnieżnej i jej analiza
  2. Wykonywanie prób lawinowych
  3. Sondowanie pokrywy śnieżnej w celu odnalezienia zasypanego
  4. Ćwiczenia w poszukiwaniu zasypanych przy pomocy detektorów lawinowych.