Kurs skałkowy

Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza.

BAZA SZKOŁY: RZĘDKOWICE,(gmina Włodowice) ul.WIEJSKA 19. JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Poza skałkami także ćwiczenia na sztucznych ściankach wspinaczkowych, bunkrach, murkach, drzewach itp.). Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: nie krócej niż 6 dni, z tego co najmniej 5 dni zajęć musi odbywać się w terenie.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA

Treść zajęć

Tematy wykładów

1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.

2. Teoria asekuracji.

3. Zjazdy na linie.

4. Wychodzenie po linie.

5. Formacje skalne (zakres podstawowy).

6. Niebezpieczeństwa wspinania.

7. Pierwsza pomoc.

8. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

9. Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

10. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

11. Historia wspinania (opcjonalnie).

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

– wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;

– praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;

– dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;

– samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);

– wykorzystanie punktów naturalnych;

– łączenie punktów asekuracyjnch;

– budowanie stanowisk do wędki;

– budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;

– obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;

– właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;

– prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;

– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

– zakładanie stanowisk zjazdowych;

– przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;

– zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;

– zjazd ze stanowiskiem pośrednim;

– rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;

– wychodzenie po linie (prusikowanie);

– opuszczanie partnera na linie;

– uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;

– technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;

– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;

– przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

– opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).

Obowiązuje przeprowadzenie treningu asekuracji na zrzutni.

UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ UBEZPIECZENIE NA CZAS TRWANIA KURSU
(w własnym zakresie, koszt takiego ubezpieczenia to około 20-40zł w zależności od sumy na jaką chcecie się ubezpieczyć)

Wieczorami po przerwie odbywają się wykłady (przynajmniej 3-4 wieczory 1,5-2h obowiązkowych wykładów według programu PZA) albo ćwiczenia z wykonywania stanowisk (pokazujemy 14-20 rodzajów stanowisk). Szkolenia W SKALE kończą się egzaminem pisemnym i praktycznym. Na naszych szkoleniach dążymy do tego abyś samodzielnie umiał poruszać się w terenie skałkowym na całym świecie,  niezależnie od warunków,  pogody, rodzaju skały czy specyfiki drogi wspinaczkowej. Jeżeli naprawdę chcesz się dobrze przygotować do dalszego szkolenia w Tatrach i być zupełnie samodzielny w skałkach (także na drogach wielowyciągowych na własnej asekuracji) to ten kurs właśnie jest dla Ciebie… nie trać swojego czasu na inne półśrodki.

Jeżeli chcesz przyjechać na kurs w celach rekreacyjnych lub po paru dniach stwierdzisz, że to dla Ciebie za wysokie progi, możesz normalnie kontynuować szkolenie a my zrobimy wszystko abyś PRZEDE WSZYSTKIM miło spędził czas oraz nauczył się możliwe jak najwięcej podstaw np. takich jak wspinaczka po drogach ubezpieczonych, poprawienie techniki wspinania czy samodzielne wieszanie wędki z punktów naturalnych.

Po każdym kursie otrzymasz pokaźną liczbę zdjęć z sobą w roli głównej!

Zacznij swoją przygodę #wskale z instruktorami PZA którzy w górach na całym świecie wytyczają nowe drogi!

Proszę zabrać ze sobą plecak najlepiej 45l+ i zeszyt na notatki, wygodne buty wspinaczkowe! Ubezpieczenie NNW(KATEGORIA WSPINACZKA).

 

cena ; 1400 zł. przy pełnej 4-osobowej grupie

1800 zł. przy szkoleniu weekendowym 2×3 dni

FILM Z 3 DNIOWEGO SZKOLENA W SOKOLIKACH:
https://www.facebook.com/1033100833375975/videos/2353375458300039

NAJNOWSZY FILM Z KURSU 2020 🙂 :