Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej

Przygotowuje do samodzielnego poruszania się zimą w terenie górskim w terenie niewspinaczkowym oraz turystyki alpejskiej.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim przeplatane teorią, wykłady.

Czas trwania: minimum trzy dni.

Prowadzący: instruktorzy PZA (taternictwa i alpinizmu). Instruktorzy alpinizmu mogą prowadzić szkolenie samodzielnie, a instruktorzy taternictwa wyłącznie na kursach organizowanych przez COS PZA oraz na stacjonarnych kursach klubowych lub organizowanych przez szkoły wspinaczkowe, kierowanych przez instruktora alpinizmu przebywającego non stop na kursie.

Treść zajęć

1. Zimowe zagrożenia terenu górskiego (ze szczególnym naciskiem na lawiny); zasady bezpieczeństwa. Opcjonalnie: niebezpieczeństwa gór lodowcowych.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie potrzebnym do poruszania się w terenie turystycznym zimą.

3. Zasady asekuracji: asekuracja lotna i zakładanie stanowisk w śniegu (czekan, plecak, człowiek); niezbędne węzły.

4. Nauczanie techniki poruszania się w rakach i z czekanem; wyhamowywanie obsunięć w stromym śniegu.

5. Poruszania się w górach z wykorzystaniem liny w zespołach wieloosobowych (podstawy asekuracji lotnej) opcjonalnie.

5. Podstawy nawigacji w górach (mapa, kompas).

 

II stopień – wersja dla zaawansowanych.

Program kursu TURYSTYKA ZIMOWA I LODOWCOWA

Pierwszy dzień: 1. Unifikacja zakładania uprzęży, raków, sprzętu. 2. Podstawowe węzły, zastosowanie liny. 3. wykłady: profilaktyka lawinowa. 4. Przygotowanie wycieczki skitourowej lub pieszej w górach ( w górach lodowcowych) 5. Analiza prognozy pogody i zagrożenia lawinowego 6. Analiza potencjalnych zagrożeń 7. Przygotowanie sprzętu właściwego do wycieczki.

Drugi dzień: 1. Wycieczka terenowa z uwzględnieniem analizy zagrożenia lawinowego w terenie, unifikacja hamowania czekanem i chodzenia w rakach 2. Wybór trasy podejścia i zejścia lub zjazdu 3. Nauka asekuracji lotnej – wycieczka w terenie wysokogórskim np. rejon Kościelca lub Granatów, poruszanie się w terenie śnieżno – skalno – lodowym, stanowiska asekuracyjne i zjazdowe w śniegu i lodzie. Wieczorem – wykłady: 1. Podstawy ratownictwa lawinowego, posługiwanie się różnymi rodzajami detektorów lawinowych. 2. Zasady działania na lawinie, hipotermnia 3. Podstawy przetrwania i budowa jamy śnieżne. 4. Sprzęt i wyposażenie, specyfika turystyki zimowej, niebezpieczeństwa w zimie i terenie lodowym. 5. Strategia i taktyka (cel, trasa, skład osobowy), biwaki zaplanowane i wymuszone. 6. Nawigacja w górach. 

Trzeci dzień: Wycieczka terenowa: 1. Poszukiwanie zasypanych w lawinie, pojedynczo i w zespole 2. Odkopywanie zasypanych – praca zespołowa 3. Nauka zakładania poręczówek i przechodzenia na poręczówkach 4 Zjazdy na linie, podchodzenie na linie metodą prusikowania 5. Ratownictwo w szczelinach lodowcowych – metoda U, Flaszencug. Nawigacja w górach, (kompas) 2. Doskonalenie umiejętności technicznych z poprzednich dni. Budowa stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych w skale, śniegu i lodzie – asekuracja lotna i stanowiskowa – poruszanie się w terenie śnieżno – skalno – lodowym: wycieczki z asekuracją – podstawy autoratownictwa 3. Budowa jam śnieżnych 4. Transport rannego(opcjonalnie)

– cena kursu od 1100 zł – zadatek 500zł płatny na konto, lub osobiście. Nie jest konieczne ale jest ZALECANE POSIADANIE SPRZĘTU SKITUROWEGO, (pomagamy w jego wypożyczeniu)

– SZKOLENIE MA CHARAKTER UNIFIKACJI – wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień (Kursant powinien posiadać podstawowe umiejętności związane z manipulacjami własnym sprzętem: kask, uprząż, narty, foki, plecak, ubiór, podstawowe węzły oraz umiejętność poruszania się na nartach w terenie – podejścia, zjazdy). – program kursu to propozycja, JEGO REALIZACJA zależy od warunków i zaangażowania uczestników. Kursant powinien na czas kursu posiadać właściwy sprzęt osobisty, (ubiór, plecak minimum 50 l., zeszyt i długopis do notatek oraz ubezpieczenie nnw na czas trwania kursu). Dodatkowe info na www.wskale.pl/terminy , w razie pytań dzwoń; 602749730